top of page

探訪我們

聯絡我們

怎樣來?

由中環 :

巴士 : 18P-堅尼地城 (中環港鐵站A出口,干諾道中對面,麥當勞門口)

落車 : 上車後第一個站 "高樂花園" 落車。

車程 : 約5分鐘

巴士 : 43X-華貴村 (中環港鐵站A出口,干諾道中對面,麥當勞門口)

落車 : 上車後第一個站 "高樂花園" 落車。

車程 : 約5分鐘

小巴 : 54號-瑪麗醫院 (中環港鐵站A出口,干諾道中對面,麥當勞門口)

落車 : 落行車天橋後,在皇后大道西 "高樂花園" 落車。

車程 : 約5分鐘

由旺角 :

小巴 : 香港仔華富村 (洗衣街-麥花臣球場對面)

落車 : 出西區海底隧道後,在 "高樂花園" 落車。

車程 : 約20分鐘

由太子 :

小巴 : 西環 (金魚街和弼街交界)

落車 : 出西區海底隧道後,在 "高樂花園" 落車。

車程 : 約20分鐘

 

一學趣附近的巴士及小巴站 :

干諾道西 :        巴士 18, 18P, 18X, 43X, 930A 

                         小巴 10P, 31X, 54

 

德輔道西 :        巴士 1, 3A, 4, 5, 5B, 5C, 7, 10, 18, 37B, 71, 71P, 91, 94, 905, H1

 

皇后大道西 :    巴士 5, 10, 101, 104, M47

                         小巴 12, 12S, 55

 

薄扶林道          巴士 3A, 4, 4X, 7, 30X, 37A, 46X, 71, 90B, 91, 94, 970, 970X, 973 

                         小巴 55

你的訊息經已被送出!

總校地址 :

香港西營盤正街18號啟正中心一樓全層

1/F, Kaiser Centre, 18 Centre Street,

Sai Ying Pun, Hong Kong.

 

電話 : (852) 2915 5188

bottom of page